Dansk lokal tv

Velkommen til den fælles hjemmeside for samtlige danske ikke-kommercielle lokale tv-stationer som sender på regionsbasis i hele Danmark med tilskud fra Radio- og tv-nævnet.

Herunder finder du links til de otte lokal-tv regioner, som svarer til TV2 regionerne, med information om og links til de regionale sendesamvirker og de tv-stationer, som sender i de forskellige regioner.

På de regionale sendesamvirkers hjemmesider kan du finde en programoversigt over de udsendelser, der sendes i de respektive regioner samt navne på bestyrelsesmedlemmer, vedtægter m.v.

På tv-stationernes hjemmesider vil du bl.a. finde kontaktoplysninger, stationernes egne programoversigter og på mange, også et udvalg af sendte programmer.

l

 

Links:

Dansk lokal tv